Belfero - Usługi w zakresie ochronyśrodowiska, bhp i ppoz.

Ochrona środowiska

Sporządzanie sprawozdań dotyczących:
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • odpadów
 • baterii i akumulatorów
 • opakowań
 • pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • naliczania opłat za korzystanie ze środowiska

Przygotowywanie corocznych raportów dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
 
Sporządzanie dokumentacji, na podstawie której wydawane są pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska:
 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • zgłaszanie instalacji nie wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lecz wymagających zgłoszenia
 • wniosek o uzyskanie pozwolenia w zakresie przetwarzania odpadów
 • wniosek o uzyskanie pozwolenia w zakresie zbierania lub transportowania odpadów
 • wniosek w sprawie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Inne:
 • prowadzenie ewidencji odpadów
 • opracowywanie raportu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko